دانلود آهنگ: بغض
تعداد دانلود: 263, سایز فایل: 7.5 MB

مانند بغض ساکت؛ حرفی نداشت با من
من فکر این که دوری؛ تقدیر اوست یا من…
هر آنچه داشت، برداشت… آهسته راه افتاد
باران گرفت آرام؛ رفت و نرفت از یاد

شب ماند و او دیگر نیامد
گم بودم و دستی به روی شانه ‌ام زد
گفتم که دیگر جان ندارم…
من بغضِ ابری بیقرارم
قلبم گرفت از شهر خالی؛
رد کن مرا از آشفته‌ حالی
گفت این جنون را زیر و رو کن
با قلبت امشب، آرزو کن
گفت و شنید از خواهش من…
خندید و برگشت آرامش من